A bonchidai kastély szoborgalériája


A bonchidai kastély szoborgalériája Erdély legjelentősebb XVIII. századi szobor-együttese, létrejötte a Bánffy Dénes 1740-50-es években végbevitt kastélybővítéséhez kötődik, aki rangjához méltóan kívánta díszíteni a bécsi főúri épületekre emlékeztető kastélyát.

A korabeli reprezentációnál elmaradhatatlan szoborgaléria megvalósítását Johannes Nachtigall kolozsvári szobrászra bízta, aki a művészi minőségében is kiemelkedő – hősök, istenek, titánok – figuráit az antik görög-római mítoszvilágból, Ovidius római költő Metamorphoses című művéből merítette. A barokk főépület déli és északi oromzatára 3–3 mitológiai alak került, a déli homlokzaton egy hatalmas griffes címerkompozíció is helyet kapott. A kastély court d`honneur-ét övező patkó alakú épülettömb magába foglalja a kastély főkapuját is, melynek a falu felé néző oromzatán álló három titán szobrát a családi címer griffek által tartott domborműves kompozíciója egészítette ki. A kapuépület belső homlokzatán hét mitológiai alak állt – a középső három szintén titán volt. A court d`honneur felé nézett az a 4–4 kőszobor, amely a patkó alakú épület északi és déli szárnyait díszítette. A lovarda és az istálló udvar felőli attika-falain 11–11 antik hérosz és isten figurája állt. A lovarda és a kapuépület falu felé eső homlokzatait 20 díszesen faragott, néha figuratív elemekkel is ellátott kőurna tette díszessé, melyekből eredetileg 36 darab volt, ám az istálló urnái még 1944 előtt eltűntek.
Az attika galériáját reprezentatív kapukeretek egészítették ki, a lovarda bejáratánál egy ugrató lovász szobrával, az istállóén pedig egy domborműves ló-ábrázolással. Az istálló itató-kútját egy életnagyságú ló szobra emelte művészi rangra, mely az orrlyukain keresztül fújta a vizet. Ezeken kívül a kastélyparkban is álltak urnák és szobor-alakok.

A több mint 80 darabból álló galéria az utóbbi ötven év nemtörődömségének áldozatává vált. A még meglévő szobrok jó része Kolozsváron van, 1978-ban vitették be a földön heverő, széttört faragványdarabokat az Erdélyi Történeti Múzeum kőtárába (8 szobor és 4 urna), illetve Hagyatéki Osztályának udvarára (13 szobor és 4 urna). Bonchidán, az istálló attikáján eredeti helyén két szobor őrződött meg (Kadmosz és Héliosz), a kapuépületben berendezett múzeumban már öt szobor (a főépületről) és két urna töredéke látható, előtte pedig az istálló kútszobrának torzója kapott helyet.

Reményeink szerint a múzeum fejlődésével a szobrok nagy része visszakerül a kastélyba.

Támogatónk Ő Királyi Fensége, A Wales-i Herceg

Támogatók: